Henter indhold...

AlderPsykInfo Region Syddanmark

PsykInfo Region Syddanmark


PsykInfo er Region Syddanmarks psykiatriske informationscenter og er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Vi arbejder med at formidle viden og forståelse om psykisk sygdom til alle borgere i regionen. Ofte er det brugere, pårørende og professionelle, der henvender sig til os, men alle med interesse for psykiatri er velkomne.

Professionel rådgivning

Vores rådgivning har åben alle hverdage på telefon 99 44 45 46. Rådgivningen er gratis og varetages af medarbejdere, som er uddannet inden for psykiatri-, sundheds- og socialområdet.

Alle henvendelser er anonyme, og vi har tavshedspligt. Du har også mulighed for at bestille en tid til en samtale eller blot møde op i åbningstiden hos PsykInfo i Vejle.

En gang om måneden er der også åben rådgivning 13 forskellige steder i regionen, hvor man kan møde op og få en personlig samtale med en rådgiver. Tid og sted kan ses på vores hjemmeside.

Læs mere om de forskellige muligheder for rådgivning på vores hjemmeside: https://psykinfo.regionsyddanmark.dk/radgivning-om-psykisk-sygdom

Arrangementer

Hvert år i januar og august udkommer PsykInfo's arrangementskalender. Heri og på vores hjemmeside kan du orientere dig om, hvilke arrangementer der findes nær dig.

Arrangementerne starter ofte med et oplæg omkring et emne fra en fagperson, hvorefter der vil være en personlig beretning fra en, der selv har den psykiske sygdom tæt inde på livet.

Arrangementerne er gratis.

Se aktuelle arrangementer her: https://psykinfo.regionsyddanmark.dk/arrangementer/psykinfo-s-arrangementer

Informationscenter

Viden om psykisk sygdom er med til at nedbryde fordomme og undgå misforståelser. I PsykInfo's bibliotek i Vejle kan du låne bøger, blade og pjecer om psykisk sygdom. Her er også en bibliotekar, der kan hjælpe dig med at finde frem til den rette information.

I lokalpsykiatrien findes der også mindre PsykInfo-stande med forskelligt informationsmateriale.

Andre tilbud

Vi tilbyder familiesamtaler, undervisning i grupper til børn med psykisk syge forældre og til børn, som har en bror eller søster med en psykisk
sygdom.

I forbindelse med regionens indsats for at styrke børn og unges trivsel på efterskoler, folkeskoler og ungdomsuddannelser tilbyder PsykInfo bl.a. kurser og sparring til undervisere. PsykInfo's medarbejdere kommer også gerne ud og holder oplæg om relevante temaer på institutioner og arbejdspladser.

Landsindsatsen EN AF OS

I forbindelse med den landsdækkende afstigmatiseringsindsats EN AF OS har vi en række frivillige ambassadører, der selv har eller har haft en
psykisk sygdom. Ambassadørerne fungerer som formidlere for indsatsens tema; EN AF OS - væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom.

Ambassadørerne kan bestilles til foredrag ved at kontakte PsykInfo. Det er gratis at benytte sig af ambassadørernes tilbud.


Tilbuddet er til dig, som...

TIlbuddet er til dig, som er bosat i Region Syddanmark.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top