Henter indhold...

AlderGentofte Demensfællesskab

Alzheimerforeningen og Gentofte Provsti


Gentofte Demensfællesskab er et støttende og konsultativt fællesskab. Det er et samarbejde med og støttet af Alzheimerforeningen, lokalafdeling København og Gentofte provsti.
Vi tilbyder to former for fællesskaber. Et fast forpligtende fællesskab (gruppe I) samt et åbent fælleskab ( gruppe II) uden fast deltagelse. Lederne har en faglig uddannelse indenfor området samt mange års erfaring rådgivning og vejledning.

I Demensfællesskabet har vi den antagelse, at alle har noget at bidrage med. I gruppen med både den demensramte og dennes pårørende, er der mulighed for at høre, hvordan hverdagen opleves fra begge sider. Det kan ofte være svært at tale om udfordringerne og ændringerne i hverdagen derhjemme Demensfællesskabet har vi den antagelse, at alle har noget at bidrage med. I gruppen med både den demensramte og dennes pårørende, men i gruppen skabes et rum og taletid, hvor det der går godt, der der er svært og det vi kan blive bedre til, gøres synligt i samspillet med andre. Herved står man ikke alene med den ofte udfordrende hverdag.

I begge grupper tager vi også aktuelle temaer og ny viden op til drøftelse.Der er faste procedurer i gruppen for, hvordan dialogerne foregår, så alle får taletid og respekteres for deres bidrag. Som en ekstra del af tilbuddet har vi også arrangeret fælles højskoleophold, ture og faglige oplæg uderfra for de deltagere, der ønsker det. 
 

I gruppe gruppe I (max 10 deltagere) mødes man hver anden mandag (lige uger) fra kl.16.00 - 18.00. Gruppen består af hjemmeboende demensramte samt dennes pårørende. Her er der mulighed for at møde andre i en lignende situation, og her vendes de problemstillinger deltagerne møder i hverdagen. Rummet er fortroligt, og der gives faglig sparring på problemstillingerne af mødelederne. Deltagerne kan ønske særlige temaer belyst på møderne. 

Gruppe I kræver tilmelding og en forsamtale med en af lederne inden deltagelse. Vi forventer at deltagerne, af hensyn fællesskabet, har regelmæssigt fremmøde i gruppen. 

Gruppe II mødes et par gange halvårligt fra kl. 15-16.30 og her kræves ikke tilmeldning. Dette fællesskab retter sig mod f.eks. pårørende, der har brug for at møde andre i en lignende situation samt tidligere deltagere fra gruppe I. Her kan man mødes med andre i en lignende situation, og få vejledning fra mødelederne, drikke en kop kaffe og synge en sang. Vi lægger vægt på at skabe fællesskab, hygge og gode samtaler om hverdagen med demens i samspil andre og lederne.

Vores åbne gruppe mødes den sidste mandag i måneden, ulig uge. Datoer meldes ud her på siden, samt i Messiaskirkens folder og hjemmeside.

Alle gange fra kl. 15.00 til 17.30. 

Begge grupper mødes i Messiaskirkens cafe på 3.sal. Adresse nedenfor. 

Man kan møde lederne fra Demensfællesskabet hvert år på Gentoftedagene, og høre mere om, hvad der foregår på møderne. Vi holder "åbent hus" i "Demenscafeen"den 29 april kl. 15.30.- 17.00, hvor du kan høre mere om vores tilbud samt snakke med nogle af deltagerne. Mødet finder sted i salen på 2.sal i Messiaskirken. 


Tilbuddet er til dig, som...

Tilbuddet i den faste gruppe er til jer, der er hjemmeboende demensramte, og dennes pårørende. Deltagelse forudsætter, at man møder op regelmæssigt, og er villig til at dele sine hverdagsudfordringer og glæder med gruppen. Her søger man om deltagelse ved at kontakte Laust Sørensen.   

Det åbne demensfællesskab er til dig, der er pårørende eller kontaktperson til en demensramt. Gruppen er også til dig, der tidligere har været deltager i den faste gruppe.  

 


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top