Henter indhold...

AlderVågetjenesten i Skive Kommune

Ældre Sagen Sallingsund


Vågetjenesten i Skive Kommune er en frivillig ordning, der tilbyder at aflaste pårørende, skabe tryghed og være nærværende for et døende menneske i den sidste tid. Henvendelsen sker via sygeplejersken i Pleje & Omsorg, og der tages kontakt til Koordinatoren, som videregiver oplysningerne til en frivillig. Ved behov for Vågetjenesten i hjem hvor hjemmeplejen ikke kommer, kan henvendelsen ske direkte til koordinatoren, som etablerer kontakt til en våger. 

I Skive Kommune findes der tre Vågetjenester, hvor Ældre Sagen Sallingsund er tovholder, men der samarbejdes på tværs.

Skive og opland - Ældre Sagens Vågetjeneste Sallingsund
Koordinator: Merete Lind Pedersen
Tlf.nr: 24983831
Mail: meretelind@hotmail.dk

Fur- Selde området
Koordinator: Ulla Kølbæk Rasmussen
Tlf.nr: 70252324
Mail: ullaras@msn.com

Balling, Rødding, Lem, Lihme og opland - Røde Kors i Spøttrup
Koordinator: Lilian Kjældsen
Tlf.nr: 61791686
Mail: liliankjaeldsen@gmail.com

Folder og yderligere oplysninger findes her

 
Tilbuddet er til dig, som...

Vågetjenesten omfatter afløsning og vågeopgaver i Skive Kommune hos alvorligt syge og døende personer både i hjemmet og på plejecentrene.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top