Henter indhold...

AlderSelvhjælpsgrupper for ensomme

Selvhjælp Fredericia-Middelfart


Ensomheden i Danmark er stigende. Omtrent én ud af otte dansker føler sig svært ensomme. Ensomhed er en følelse de fleste kender til. Kortvarig ensomhed er ubehageligt, men ufarligt. Langvarig eller svær ensomhed kan derimod have store negative konsekvenser for den enkeltes mentale fysiske og psykiske helbred (fx stress, depression, hjerte-kar-sygdomme).

Selvhjælpsgrupper for ensomme er et tilbud til borgere, der lider af langvarig og svær ensomhed. Der kan være mange grunde til, at man er ensom. Man kan også være ensom, selvom man både har familie og venner og et bredt netværk - ensomhed er ikke nødvendigvis forbundet med mangel på relationer. 

I selvhjælpsgruppen går man i dybden med sin ensomhed, årsagen til den og hvad den gør ved én. Man får talt med andre, der også oplever ensomhed, og på den måde spejler man sig i hinanden, erfaringsudveksler, og man støtter hinanden i at få øje på egne resurser og handlemuligheder. 

For at deltage er det vigtigt, at man vedkender sig, at man er ensom og at man er villig til at gøre noget for at få det bedre. Man skal have lyst til at tale om sin ensomhed i en gruppe med andre, der også oplever ensomhed. 

Selvhjælpsgruppen er et fortroligt rum, hvor 5-8 borgere mødes, i alt 8-10 gange, én gang om ugen. Hver enkelt deltager bidrager ind i gruppen med egne oplevelser og erfaringer, og man hjælper således hinanden i gruppen. Der lægges i gruppen op til, at deltagerne taler til hinanden. På denne måde opstår der et fællesskab mellem deltagerne, og der er mulighed for, at deltagerne fortsat kan mødes og støtte hinanden efter endt gruppeforløb. 

Tilbuddet er frivilligt. Det er ikke rådgivning eller terapi, og der er tavshedspligt. 

Selvhjælpsgruppen faciliteres af to frivillige fra Selvhjælp.  


Tilbuddet er til dig, som...

Tilbuddet er til dig, som føler sig ensom og som har oplevet ensomhedsfølelsen i lang tid. Du har ikke nødvendigvis brug for et nyt eller bredere netværk, men har brug for at tale om din ensomhed i en mindre gruppe med andre i samme situation. 


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top