Henter indhold...

AlderGruppe for pårørende til kronisk syge eller handikappede

Selvhjælp Herning


Er du samlever, forælder eller på anden måde tæt pårørende til et menneske, som er kronisk syg/handikappet?

Føler du dig magtesløs og alene med dine frustrationer?
Oplever du, at andre kan have svært ved at forstå din situation?
Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation?
Så kan en selvhjælpsgruppe for pårørende til kronisk syge/handikappede være noget for dig.

Man kan, som pårørende til et menneske med kronisk sygdom/handikap, blive kastet ud i situationer, der er svære at håndtere. Det er svært at vide, hvordan man hjælper og støtter bedst. Bekymringer, frustrationer og magtesløshed kan blive en del af livet for de pårørende.

I en selvhjælpsgruppe vil du møde andre, som står i samme situation, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for hinanden. I kan give hinanden støtte, og hjælpes ad med at tackle udfordringerne.

På møderne udveksler I erfaringer og snakker om problemstillinger som f.eks.:

Hvordan får man den bedste hjælp fra behandlersystemet?
Kan bekymring og hjælp fra de pårørendes side blive ”for meget”?
Skal man nogen gange sige fra – og i så fald hvordan?
Hvordan støtter man den psykisk syge bedst?
Hvordan kan man leve sit eget liv godt – på trods af omstændighederne?

Gruppen bygger på gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed.

Alle har tavshedspligt.

Gruppen understøttes af 1-2 frivillige.

Det er gratis at deltage for medlemmer. Medlemskontingentet er 100 kr/året.


Tilbuddet er til dig, som...

er over 18 år og er pårørende til en person med kronisk sygdom/handikap.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top