Henter indhold...

AlderÅben Vejledning

Skive Kommune


Åben Vejledning er et uvisiteret tilbud, hvor borgere kan møde op og få hjælp til fx gennemgang af post, hjælp til brug af Mit-ID, kontakt eller ledsagelse til fx Borgerservice, Borgerrådgivningen eller Gældsrådgivning, installation af Nexus Video eller andre relevante Apps. Desuden kan der i Åben Vejledning gives støtte, der er mere ad hoc baseret, som kan foregå i små grupper.

Åben Vejledning har åbent:

Tid: Torsdag kl. 14.00-16.00
Sted: Asylgade 4 i FamilieHuset 

I åbningstiden er der to medarbejdere tilstede, så der er mulighed for at kunne ledsage borgeren til andre instanser, der har længe åbent. Derudover er der mulighed for at tale med en jobkonsulent, der varetager opgaver i forbindelse med beskyttet beskæftigelse.

Tilbuddet er rettet mod voksne over 18 år med særlige udfordringer, som f.eks. ADHD, autisme, psykiske funktionsnedsættelser og kognitive udfordringer. Tilbuddet tilbydes i et samarbejde mellem Autismecenter Skive og Udvikling og Relation Skive.                                                 

Åben Vejledning henvender sig til tre målgrupper:

  • Borgere som ellers ingen støtte modtager fra Specialrådgivningen.
  • Borgere der modtager midlertidig støtte efter §82b.
  • Borgere der er bevilget §85, hvor Åben Vejledning bruges som metode til at nå borgerens opsatte mål og derfor supplerer eller erstatter dele af den individuelle støtte i eget hjem.

Åben Vejledning er således et tilbud både til borgere som ikke er berettiget til en visitation, men som alligevel har et behov for hjælp, og som et supplement til borgere der får visiteret støtte.

Link til folder: Åben Vejledning - åbner i pdf. (1,05MB)


Tilbuddet er til dig, som...

Har brug for hjælp til at få løst udfordringer i hverdagen. 


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top