Henter indhold...

AlderFORandring - til dig som har erfaring med prostitution eller "Seksuelle gråzoner".

Aarhus Kommune


FORandring er et tilbud til personer, der har erfaringer med prostitution eller "seksuelle gråzoner", hvor man bruger sin krop eller seksualitet til at opnå en modydelse.

Det kan eksempelvis være sugardating eller andre relationer, hvor der er en forventning om seksuelle ydelser i modydelse for gaver, oplevelser, en seng at sove i, cigaretter, stoffer, alkohol, beskyttelse mm.

Hos FORandring kan man få et forløb, der er tilpasset ens egne ønsker og behov. Det vil foregå i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, RedenUng, LivaRehab og Kvisten, der alle har erfaringer med målgruppen og som byder ind med hver deres tilbud.

Et forløb kan således bestå af et eller flere af flg. tilbud:
 • Jobcoaching kombineret med arbejdsprøvning i LivaRehab Midtjyllands
  Socialøkonomisk designvirksomhed, hvor tider og arbejdsopgaver tilpasses den enkelte og man på den måde kan prøve sig selv af i et skånsomt miljø.
 • Individuel terapi og gruppeterapi ved Kvisten
  Til dem der foruden erfaringer med seksuelle gråzoner eller prostitution, har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. .
 • Råd og vejledning, afklaring af støttebehov samt praktisk støtte til unge mellem 18-30 år hos RedenUng.
  Det kan eksempelvis være følgeskab ift. ydelsescenter, jobcenter eller anden kommunal instans, støtte til at gå til egen læge eller andre aftaler, hjælp ift. at læse og forstå mails i e-boks, få struktur på hverdagen mm. Det kan også ”blot” være støttende samtaler, hvor man kan tale om det er fylder for en i øjeblikket, og som måske er svært at tale med venner/familie om.
 • Råd og vejledning, støttende samtaler samt afklaring af støttebehov og praktisk støtte til personer over 30 år.

Et forløb kan altså udelukkende bestå af eksempelvis individuel terapi eller jobcoaching og arbejdsprøvning. Det kan også være en kombination af flere tilbud, hvis det giver bedre mening ift. din situation.

Du bliver tilknyttet en tovholder, som løbende sikrer at du bliver tilbudt den støtte, der er behov for, både ift. de tilbud der er i FORandring og de tilbud der er i det etablerede system. Det er dig der bestemmer hvor meget eller hvor lidt der skal sættes i gang.

Tilbuddet er gratis og man behøver ikke oplyse sit cpr. nr. Det er altså muligt at være helt anonym og ingen i kommunen vil kunne se at man er i kontakt med tilbuddet.

Mange fortæller os, at det er rart at have et sted, hvor man kan tale om disse meget tabubelagte emner ærligt og fordomsfrit. Samtalerne kan også handle om de hændelser eller følelser der kan ligge til grund for adfærden (lavt selvværd, ensomhed, mangel på grænser, ønske om spænding, overgreb i barndommen mm.) eller eventuelle følelser af skyld og skam, frustration over at man gentager usunde mønstre eller andre senfølger.

Vi giver også gerne råd og vejledning til fagpersoner eller pårørende.

Få mere info på www.aarhus.dk/forandring

Link til NGO'ers hjemmesider:

RedenUng: Ung og brug for rådgivning? | KFUKs Sociale Arbejde (kfuksa.dk)

Liva Rehab

Kvisten (kvistene.dk)


Tilbuddet er til dig, som...

 • Har erfaringer med prostitution eller "seksuelle gråzoner".
  Det kan eksempelvis være sugardating eller andre relationer, hvor der er en forventning om seksuelle ydelser i modydelse til gaver, oplevelser, en seng at sove i, mad, stoffer, alkohol mm.

For nogle handler det om spænding eller ensomhed, for andre er det af nød. Nogle opdager måske ikke hvad der foregår, før deres grænser er overtrådt og de står i en situation der er svær at komme ud af. Uanset hvad årsagen er, så kan det have store konsekvenser for den enkelte, og så kan det være vigtigt at have nogen at tale med.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top