Henter indhold...

AlderOmsorgscenter Pitstop, Røde Kors

Pitstop Røde Kors


Pitstop er et omsorgscenter, for hjemløse og funktionelt hjemløse, som drives af Røde Kors Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune.


Stedet drives af en forstander, to deltidsansatte og frivillige.

Pitstop tilbyder syge hjemløse eller funktionelt hjemløse over 18 år et ophold på to til tre uger for at genvinde kræfter, restituere og få ro i en hård hverdag.

Borgerne skal kunne være alene og varetage personlig hygiejne selv. Pitstop er bygget op i hjemlige rammer og har otte eneværelser. Opholdet er gratis (kost og logi) og man må have et funktionelt misbrug uden at forstyrre andre borgere.

Pitstop samarbejder med socialsygeplejersker, gadesygeplejersker, forsorgshjem, hjemmesygeplejen, akutteam, det opsøgende team, myndighed, kirkens korshærs varmestue, værestedet samt væresteder for grønlændere m.fl.

Ring til os, så tager vi en snak om borgeren er i målgruppen.


Tilbuddet er til dig, som...

  • Er hjemløs eller funktionelt hjemløs, over 18 år og er selvhjulpen.

Målgruppen er udskrevne patienter eller borgere, som ved et ophold på Pitstop kan forebygge en genindlæggelse/indlæggelse.

Det kan også være borgere, der har behov for restitution efter en sygdomsperiode, et længerevarende misbrug eller borgere, der har fået dårlig ernæring i en periode og lejligheden er for kaotisk til at være i.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top