Henter indhold...

AlderSelvhjælpsgrupper for voksne med angst

Angstforeningen


350.000 mennesker i Danmark lider af angst. Mange oplever at være temmelig alene med de følelser og begrænsninger, som angsten medfører. Det kan derfor være en stor lettelse at møde andre, som man ikke behøver at forklare og forsvare sig overfor, og som man kan dele erfaringer med.

Som deltager i en af Angstforeningens selvhjælpsgrupper kan du:

  • møde ligesindede og opleve, at du ikke er alene med din angstlidelse
  • være en del af en gruppe, hvor man støtter hinanden
  • få mulighed for at arbejde med selvhjælpsmateriale og små øvelser

En gruppe består i reglen af seks til syv deltagere, og den ledes af en eller to gruppeledere, som er i gang med en uddannelse til psykolog eller som har anden relevant baggrund. Man mødes to timer hver anden uge en fast hverdagsaften (mandag til torsdag), og deltagerne taler på skift om det, der optager dem i relation til angsten og udveksler erfaringer.

For at deltage i en selvhjælpsgruppe skal du:

  • have en "ren" angstdiagnose evt. samtidig med f.eks. depression eller OCD
  • være ude af enhver form for misbrug
  • være i stand til at rumme og lytte til de øvrige gruppedeltagere
  • bidrage til en imødekommende og omsorgsfuld stemning

Hvis deltagerne er enige om det, kan gruppen arbejde med forskellige øvelser. Øvelserne kan f.eks. sætte fokus på hvilke positive og negative tanker vi har om os selv, hvad vi synes, vi har "ret" til såsom at komme for sent til en aftale, begå fejl, skifte mening eller bede om at få lånte ting tilbage, sortering af problemer alt efter, hvor meget indflydelse vi har på dem, grounding, åndedræt, afspænding.

Angstforeningen har to slags grupper. Den ene type kalder vi for blandede grupper, fordi deltagerne har forskellige former for angst. Den anden gruppetype har fokus på socialangst. Deltagerne kan godt have andre former for angst også, men alle har socialangst, og møderne drejer sig om at leve med denne specifikke type angst.

Vi skal understrege, at grupperne ikke er et tilbud om terapi eller behandling. Dog viser en nylig medlemsundersøgelse, at mange alligevel oplever, at deltagelse i gruppen bidrager til at reducere deres angst.

Man skal være parat til at lytte til andre og påtage sig et medansvar for at gruppen fungerer ved at møde op hver gang og give gruppelederne besked i forvejen, hvis man skulle blive forhindret.

Man vil først få anvist plads i en gruppe, når man er medlem af Angstforeningen. Medlemskab koster 250 kr. årligt, hvis man selv downloader vores medlemsblad, AngstAvisen.

Du behøver dog ikke at være medlem af foreningen for at tilmelde dig ventelisten til en gruppe. Du kan tilmelde dig ved at udfylde vores online skema her: https://angstforeningen.dk/index.php?page=gruppetilmelding

Læs mere om Angstforeningens selvhjælpsgrupper her: https://www.angstforeningen.dk/?page=grupper


Tilbuddet er til dig, som...

  • Lider af en eller flere former for angst - fx panikangst, socialangst eller generaliseret angst. Angsten kan godt være iblandet depression, OCD eller PTSD, men har du andre psykiske problemer, henviser vi til andre tilbud.

Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top