Henter indhold...

AlderFrivilligcenter Middelfart

Frivilligcenter Middelfart


Hvem er vi?

Frivilligcenter Middelfart er en non-profit- og paraply-organisation, for de frivillige sociale foreninger, organisationer og klubber i Middelfart Kommune.

Vi er et af de 86 lokale frivilligcentre i Danmark og er medlem af FriSe, som er Frivilligcentrenes og Selvhjælp Danmarks paraplyorganisation.

Hvad er vores formål?

Vores formål er at styrke samarbejdet og koordineringen mellem Frivilligcentrets medlemmer og medvirke til at sikre dialogen mellem Middelfart Kommune og de frivillige sociale foreninger, organisationer og klubber, der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen.

Vi arbejder for: 

 • at støtte, synliggøre, koordinere og inspirere det eksisterende frivillige arbejde og hjælpe nye initiativer i gang
 • at mobilisere flere frivillige og gøre det lettere at blive frivillig og lettere for borgere at finde støtte og rådgivening i de mange foreningers tilbud
 • at udvikle en mere helhedsorienteret indsats på frivilligområdet ved at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af de forskellige foreninger og mellem forening og det offentlige eller andre relevante samarbejdspartnere for at koordinere arbejdet og udveksle erfaringer
 • at gøre opmærksom på og debattere frivilligt socialt arbejde for at sikre og forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats

Vi tror på: 

 • at frivilligt engagement har en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte at tage et personligt socialt og medmenneskeligt ansvar
 • at inkluderende og ansvarsfuldt fællesskab i lokalsamfundet styrker deltagelsen og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden.

Tilbuddet er til dig, som...

 • Vil høre om mulighederne som frivillig i en frivillig social forening.
 • Vil høre om de forskellige tilbud de frivillige sociale foreninger udbyder i Middelfart Kommune
 • Har en ide til et projekt eller aktivitet indenfor det frivillige sociale område
 • Gerne vil låne lokaler til foreningsaktiviter indenfor det frivillige sociale område
 • Som frivillig social forening har brug for hjælp og sparring
 • Er ansat i det kommunale eller pårørende til et menneske som kunne have brug for den hjælp der findes i det frivillige sociale foreningsliv

 


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top