Henter indhold...

AlderProjekt for seniorpårørende

Bedre Psykiatri Aarhus


Du er ikke alene - Bedre Psykiatri Aarhus har SPOT på de pårørende.

PROJEKT FOR SENIORPÅRØRENDE

Føler du dig væltet omkuld som pårørende? Bedre Psykiatri Aarhus har et godt tilbud til dig.

Hvert år i september starter vi – i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og med støtte fra TrygFonden - et projekt rettet mod seniorer, der er pårørende til mennesker med psykisk sårbarhed eller med en demenslidelse.

Projektet er planlagt således:
Der vil være 10 møder i gruppen, som højst vil have 12 deltagere.
Møderne ligger på onsdage fra kl. 10 – 13 og mødestedet er Psykiatriens Hus, MarselisborgCentret bygning 12, Aarhus C.
Madpakke medbringes, så vi kan spise vores frokost sammen. Der er kaffe på kanden og te i potten og lidt sødt dertil.

Gruppen vil have almindelige møder samt aktiviteter ”ud af huset”; De almindelige møder vil veksle mellem erfaringsudveksling, let undervisning samt socialt samvær.
Aktiviteterne vil bestå af ”walk and talk”, besøg på f.eks. Moesgård Museum og andre kendte Aarhussteder.

Gruppen ledes af Sanne Roesen i samarbejde med Lise Buhr og Marian Buhr.
Hvis ovenstående har din interesse, kan du tilmelde dig hurtigst muligt hos Sanne Roesen på mail roesen@terapiogcoaching.dk eller på mobil 3025 0258.

Optagelse sker efter Først til mølle-princippet. Det er gratis at deltage.


Tilbuddet er til dig, som...

søger støtte gennem samvær med andre pårørende, hvis livssituation er den samme. Det giver gode muligheder for spejling og udveksling af erfaringer som pårørende. Gruppen er også et frirum, hvor den enkelte deltager kan tale frit og møde forståelse. På udflugterne får de pårørende fælles oplevelser omkring aktiviteter, de i hverdagen har vanskeligt ved at opnå.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os
Top