Henter indhold...

AlderModtagelsen - Råd og Vejledning til unge mellem 15-29 år

Ungecenter Værkmestergade, Modtagelsen


Vi giver støtte og vejledning til unge, der er 15-29 år og socialt udsatte, mistrives eller har psykiske diagnoser eller andre sygdomme og handicap.

Vi er et myndighedscenter som afdækker støttebehov hos unge ml. 15-29 år og visiterer unge til relevant kommunal eller frivillig støtte i Aarhus. Myndighedsrådgiverne i vores modtagelse afholder samtaler med unge vi ikke allerede kender på centret.

Formålet med samtalerne er at tale om den unges nuværende situation og afklare et eventuelt støttebehov.

Man kan ikke være anonym, da vi har journalpligt og skal journalføre samtalen.

Sammen med den unge og, hvis relevant, den unges forældre, laves der aftale om, hvad der skal ske efter den første indledende samtale.

Med udgangspunkt i den unges egne ønsker og behov, kan vi bl.a. iværksætte indsatser som skal udvikle og støtte den unge i forhold til hans eller hendes udfordringer. Vi kan hjælpe med at afklare, om der er brug for dagtilbud, botilbud eller andet. Vi hjælper også med at bygge bro til andre offentlige instanser rundt om den enkelte unge, som fx skole, sygehuse, uddannelses-/beskæftigelsesområdet osv. Vi kan hjælpe unge med betydelige sociale problemer eller funktionsnedsættelser med at finde en bolig, såfremt de ikke selv kan og hvis de opfylder kriterierne for denne hjælp


Tilbuddet er til dig, som...

  • Er ung i alderen 15-29 år
  • Har behov for at tale med en myndighedsrådgiver som kan hjælpe dig med at skabe en forandring i dit liv
  • Ikke oplever at almen systemet (skole, dagtilbud m.m.) handler relevant på de bekymringer der er for dig
  • Er forældre til en ung i alderen 15-29 år, som du oplever ikke er i trivsel.

Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Illustration
Top