Henter indhold...

AlderStoresøster / Storebror

Børns Voksenvenner Aarhus


Hvad går et venskabet med en storesøster eller storebror ud på?

Børns Voksenvenner skaber venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel, og frivillige voksne med de rette menneskelige kompetencer samt tid og lyst til at gøre en forskel for et barn. Vores erfaring er, at et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer.

Dit barn og den frivillige storesøster eller storebror mødes typisk 2-4 gange om måneden. De bestemmer selv, hvad de laver; de kan tage til håndboldkamp, gå en tur, spille spil, lave mad eller bare være sammen og snakke. Aktiviteterne foregår hos den frivillige eller ude, og den frivillige er som udgangspunkt ansvarlig for at hente og aflevere dit barn, medmindre I aftaler andet.

Der er ikke nogen dagsorden i et venskab. En storebror/storesøster er hverken en lektiehjælper, barnepige eller underholdningschef. Det er en ven - en ekstra voksen i dit barns liv og en rollemodel, som dit barn kan spejle sig i.

Det er gratis at få en storebror/storesøster. Du kan læse mere om processen og søge om en storebror/storesøster til dit barn her

Børns Voksenvenner arrangerer løbende netværksskabende aktiviteter med andre venskabspar.

Hvem er de frivillige storebrødre og storesøstre? 

Vores frivillige storebrødre og storesøstre er mellem 20 og 35 år og har mange forskellige baggrunde og interesser. Fælles for dem er dog, at de har tid og overskud til at være en ekstra voksen og rollemodel i et barns liv.

Alle storebrødre og storesøstre gennemgår en grundig screeningsproces og uddannes ved Børns Voksenvenner, inden de kan godkendes. Vores høje faglighed og etiske retningslinjer er med til at sikre rammerne for gode, stærke venskaber.


Tilbuddet er til dig, som...

  • Har et barn mellem cirka 11 og 15 år.
  • Du og dit barn har ingen eller kun sporadisk kontakt til den anden forælder.
  • Dit barn har et spinkelt netværk med få tætte voksenrelationer.
  • Du bor måske alene med dit barn, eller der er svær sygdom eller svære handicaps blandt den øvrige del af familien.
  • Dit barn ønsker selv at få en ekstra voksen i sit liv.
  • Da vores storebrødre og storesøstre ikke skal have en bestemt faglig baggrund, og da det er en frivillig indsats, kan vi desværre ikke påtage os at hjælpe børn, der har behov for et professionelt, socialpædagogisk tilbud.

Disse kriterier er med til at sikre et godt og holdbart venskab mellem dit barn og en storebror eller storesøster.

Er dit barn under 6 år? Læs mere om vores tilbud Familieven her.

Er dit barn mellem 6 - ca. 12 år? Læs mere om vores tilbud Voksenven her.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Illustration
Top